رابطه گاو مقدس تو با آزادی من در خوردنش چیست؟

محدودیت‌های موجود پیرامون خوردن گوشت گاو و خوک در هند با اعتراض مواجه شده است. مناو بهوشان می‌گوید که چرا این موضوع از موارد تبعیض طبقاتی به شمار می‌رود و می‌توان به عنوان محدودیتی بر آزادی بیان آن را در نظر گرفت.

هندو‌ها گاو را مقدّس و مسلمانان گوشت خوک را حرام(ممنوع) می‌دانند.هر دو آنان قوت غالب طبقهٔ کم درآمد و ضعیف دالیت‌های هند می‌باشند، که معتقدند ممنوعیت‌های اخیر برخی ایالت‌ها بر گوشت گاو، یکی از نتایج تعصبات طبقاتی است و محدودیتی بر حق اساسی آنان مبنی بر ابراز آزادانه خود می‌باشد. بعضی‌ از دانشجویان دانشگاه عثمانیه حیدرآباد با برپایی کمپینی در آوریل ۲۰۱۲، خواستار ارائه گوشت گاو در رستوران دانشگاه شدند. این ابتکار دانشجویان جناح راستی با مقابله سرسخت و توأم با خشونت مخالفان مواجه شد. با این حال دامنه کمپین دالیت، به دانشگاه جواهر لعل نهرو هم کشیده شد، جایی که برای دهه‌ها در انحصار دانشجویان چپ بوده است.

در سال‌های اخیر، چه آرای سیاسی و چه احکام دادگاه‌ها به طور روز افزونی در حوزه گاو و کشتار آن محافظه‌کارتر شده اند. محدودیت‌های اعمال شده توسط دولت‌های ایالتی با استقبال و تأیید احزاب سیاسی حاکم و حتی دیوان عالی‌ هند همراه بوده است. در کنار جنبه دینی و قومی بحث کشتار گاو، از منظری طبقاتی نیز به این موضوع پرداخته شده است. استاد مشهور دانشگاه، برافول بیدوای معتقد است: “در غیاب گوشت گاو، طبقه محروم هزینه بیشتری برای خوراک خود متحمل می‌شود”. از همین رو، آزادی در خوردن هر آنچه که دوست داری موضوع بسیار حساسی است و آینده آن بیش از پیش نامعلوم به نظر می‌‌رسد .

بیشتر بخوان:


دیدگاه‌ها (0)

دستگاه اتوماتیک ترجمه توسط گوگل ترنسلیت فراهم است. ترجمه‌های مذکور باید ایده‌ای کلی درباره نظر کاربران به شما بدهند اما نمی‌توان به صحت آن‌ها کاملا اتکا کرد. لطفا ترجمه‌ها را با در نظرگرفتن این مساله بخوانید.

 1. دیدگاه شما در انتظار بررسی است.

  I, for one, have no problem with ban on cow slaughter. Infact, I might even support the reasoning behind the ban only because a significant section of Hindu society considers it sacred and if banning sustains the cultural and religious kaleidoscope, which India is, then so be it. Having said that, cow slaughter was already banned by many state governments long ago and it is not a new issue. However, this ban doesn’t, shouldn’t, mean ban on slaughtering of bulls and bullock (which were included in the slaughter ban in Maharashtra recently) as they are not considered sacred and thus shouldn’t offend anyone. Another point which should be noted is that beef in India traditionally has been buffalo’s, bull’s and bullock’s meat and is known as poor man’s meat. It serves as a protein source for less privileged section of the society which can’t afford mutton or poultry. By a blanket ban, one of the very few sources of protein for malnourished in India would dry up reducing the already insufficient per capita nutrition intake of the poor.
  Another social/economical aspect which one must consider before committing ourselves’ to the blanket ban is that only old bulls , which were unfit for farming, were sold by farmers to the slaughterers. Farmer in India, who are usually under tremendous financial strain, simply can’t afford to take care of the old bulls till they die and it was a source of a small income to them. Now, after the beef ban, they would be forced to leave the beast in open and these stray cattle would further obstruct the traffic in already congested Indian roads. For tackling this, the government will have to make many shelter houses which would again cost the exchequer a fair bit.

 2. دیدگاه شما در انتظار بررسی است.

  Why does a community have to eat a particular animal? Is it only about taste or is it about their right to offend the other religion?

  Why is it almost always the case that in India an overwhelming majority of those who want to protect their right to eat beef always get violent when someone talks about his right to eat pork? Both are just animals with four legs.

  There are certain Indian cities like Haridwar that are strictly vegetarian. It has been so for centuries and no one complained about it ever. There are certain Indian cities like Deoghar where mouse traps are not sold because the little creature is supposed to be the carrier of Lord Ganesha !!!

  Why in the name of freedom do you want to hurt millions of people’s religious sentiments, as long as it is not hurting anyone in any significant way?

 3. دیدگاه شما در انتظار بررسی است.

  I think to kill any species of the world for our test is not a natural way.For Example – If a lion kill any antelope then it is a natural way and then he eat it. By this way, there is no any disturbance in life cycle. But when we kill any species of the world which is not any natural way then it increases the disturbance in the natural system. Now when we are talking about Humanity, we know that human is most intelligent species of the world , then it is our responsibility to think about every species and their protection so that there is no disturbance in the nature. Now if i am talking about beef ,Killing any species for beef will generate a great disturbance in the natural system for humanity.
  Thank You!

  • دیدگاه شما در انتظار بررسی است.

   I have to objections: firstly, whatever is natural is not necessarily ethical or preferable. In some denominations and religions, blood injection is prohibited because it is assumed as non-natural against the god’s will. However, is it ethically acceptable to leave a child to die in the basis of such belief? Piercing is another example. Men and women in most of the communities had used piercing throughout the history. But is piercing really natural? Then the second question will come up: what is natural and what is non-natural. While in some societies, circumcision is assumed as necessary for sexual pleasure of men and women – which is a natural desire- in some others it is defined non-natural and even brutal in case of infants. All in all, defining ‘natural’ and ‘non-natural’ not only doesn’t help us to solve the dilemma but also it leads us to more complicated dilemmas.

به زبان دل‌ خواه خود نظر بدهید

نکات برجسته

به سمت چپ بروید و مطالب مشخص شده را بیابید.


بحث آزادی بیان یک پروژه تحقیقاتی‌ برنامه دارندرف است در مطالعات آزادی در کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد

مشاهده وبسایت دانشگاه اکسفورد