Sponsorlar ve Ortaklar

Özgür İfade Platformu, Oxford Üniversitesi St Anthony’s Koleji’ndeki Dahrendorf Programı Özgürlük Çalışmaları’nın bir projesidir. Üniversitenin birçok bölümünden entellektüel, kurumsal ve teknik yardım almıştır. Bu sitenin içeriği Bodleian Kütüphanesi tarafından dijital olarak arşivlenecektir.
Dahrendorf Programı ve geleneksel Dahrendorf Konferansı ve Oturumu’nun ana para kaynağı Aurea Vakfıve Zeit Stiftung tarafından sağlanmaktadır.
Ayrıca Fritt Ord Vakfı, Açık Toplum Enstitüsü ve Google, Özgür İfade Platformu’na özel fon sağlamaktadır. Sponsorlarımızın hepsine derinden müteşşekiriz. Aramızdaki anlaşma gereği, projenin akademik bağımsızlığı garanti altına alınmıştır. Olası bir şüpheye mahal vermemek için hiçbir hükümetten para almadığımızı ve hiçbirinden herhangi bir şekilde etkilenmediğimizi belirtmek isteriz.
Bu projenin gelişme aşamasında WordPress (bu sitenin üzerinde kurulduğu), Wikimedia Vakfı ve Wikimedia İngiltere, CoveritLive, openDemocracy and Global Voices ile dışarıdan partnerlik kurulmuştur.

print Print picture_as_pdf PDF

İstediğin dilde bir yorum yaz


Özgür İfade Platformu Oxford Üniversitesi, St. Antony's Koleji'ndeki Dahrendorf Programı'nın Özgürlük Çalışmaları için yürüttüğü bir araştırma projesidir. www.freespeechdebate.ox.ac.uk

Oxford Üniversitesi