06مذهب

ما به افراد معتقد و ایماندارو نه لزوما محتوی دین و ایمانشان احترام میگذاریم .

آیا با این اصل موافقید؟

بله خیر


بحث آزادی بیان یک پروژه تحقیقاتی‌ برنامه دارندرف است در مطالعات آزادی در کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد

مشاهده وبسایت دانشگاه اکسفورد