08Devlet Sırrı

İfade özgürlüğüne yönelik ulusal güvenlik gibi sebeplerle uygulanmaya çalışılan her tür kısıtlamaya karşı çıkabilmeliyiz.

Eğer bizim ilk taslak prensibimiz temel prensibimizse, sonuncusu da bir tür üst-prensiptir.  Bu prensip diyor ki, ifade özgürlüğünü sınırlandırabilecek tüm engellere itiraz etmekte özgür olmalıyız. Bu usül gereği böyle. Biz sınırlandırmaların nedenlerinden daha fazla haberdar oldukça, bu sınırlamaları doğru bulmaya da başlayabiliriz. Ya da bu sınırlamalara meydan okuyup sonuçlarına da katlanabiliriz. İfade özgürlüğünün sınırlarına ulaşmanın mümkün olduğunca özgür bir süreci olmalıdır.

İfade özgürlüğünü tehdit edebilecek tüm limitlere itiraz etmekte özgür olabilmeliyiz. Fakat bizim örnek olarak belirttiğimiz üç nedeni de- milli güvenlik, kamu düzeni ve ahlaki değerler-gelişigüzel seçmedik. Bu üç sebep hükümetlerin, demokratik olsun ya da olmasın, ifade özgürlüğü sınırlandırmalarını meşrulaştırmak için en sık başvurduğu sebepler arasında. Aynı zamanda, Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 19. Maddesi de açık bir şekilde bu üç sebebi (kamu sağlığını da bu listeye dahil edersek) meşru sınırlandırma sebepleri olarak sayar, tabii bu sebepler “hukuk tarafından sağlandıkça ve gerekli görüldükçe”. Peki ama kim karar verecek bu sebeplerin “gerekli” olduğuna?

Sözleşmeyi imzalamış ve onaylamış olan ülkeler bile (haritamıza buradan bakabilirsiniz) ifade özgürlüğünü kısıtlamak için bu sebeplerden birini sık sık elastik, her soruna uyan br sebep olarak kullanmaya devam ediyor. Bunun totaliter, otoriter ve siyaset bilimcilerin ”melez”rejimler olarak adlandırdıkları (demokrasiyle otoriterlik unsurlarını birleştiren devletler) yönetim biçimlerinde sayısız meşhur örneği mevcut. Hatta bu sebeplerin hükümet politikaları hususunda bilinçli eleştiriler yapabilmenin önüne geçebilmek için genel-geçer sebeplermiş gibi kullanılması ve bu sınırlandırmalara yasal ya da başka etkili itiraz yollarının olmaması böyle otoriter rejimler belirleyici özelliklerinden biridir. Mısır’da, Hüsni Mübarek düşürüldükten sonra blog yazarları orduyu eleştirmek yüzünden hapse atılmıştı.

İsyan, Gizlilik, Terör

Demokratik ülkelerden de verilebilecek birçok örnek var. Dünyanın en büyük demokrasisi Hindistan, İngiltere sömürgesi olduğu dönemden miras kalan Ceza Kanunu’nun geniş kapsamlı isyan karşıtı 124A maddesini kullanarak fikir ayrılığını dizginliyor. (O zamanlar Gandi bu yasayı ”Hint Ceza Kanunu’nun siyasi hayatla ilgili bölümlerinin vatandaşların özgürlüklerini kısıtlayan prensi” olarak tanımlamıştı.) Yasa Arundhati Roy gibi yazar ve aktivistlere karşı kullanıldı (Arundhati Roy’un kanun hakkındaki görüşlerini buradan dinleyebilirsiniz). 2011’de Güney Afrika Cumhuriyeti’nde gizli bilgileri paylaşmanın 25’ye varan hapis cezaları gibi gaddar cezalarla çarptırılmasını talep eden resmi bir gizlilik yasa tasarısı meclise sunuldu (örnek olay incelememizi buradan okuyabilirsiniz).

Birçok önde gelen batı demokrasisinde 11 Eylül 2001 terörist saldırıları ve akabinde Madrid ve Londra’daki bombalama olaylarına verilen cevaplar milli güvenlik ve kamu güvenliği adına ifade özgürlüğü kısıtlamalarına maruz kaldı. ABD’de bu cevaplar ”terörizmle savaş” fikrinden –ya da metaforundan- kaynaklanıyordu. ”Savaş” ya da ”milli alarm” birçok yerde ve zamanda barış zamanı kabul edilemeyecek sınırlandırmaları meşru kılmak için kullanılmıştır. Fakat neyin savaş sayılacağına, neyin acil durum olduğuna kim karar verecek? Swaziland bu yazı yazıldığı zaman 1981’den 2011’e, 38 yıldan uzun bir süredir “acil durumda”ydı. Mısır 1981’den 2011’e ”acil durumda”ydı. Üstelik bu durumun ordu 2012’de ülke yönetimine el koyduktan sonra da değiştiği pek söylenemez.

Amerikalı akademisyen Geoffrey Stone Tehlikeli Zamanlar: Savaş Zamanında İfade Özgürlüğü (Perilous Times: Free Speech in Wartime) adlı kitabında ABD Birinci Tadilatının savaş karşıtı söylemlerini koruma altına alması George W Bush zamanında bile geçerliydi, fakat ABD Vatanseverlik Yasası olarak bilinen yasa ve diğer bazı önlemler terör şüphelilerinin mahkemeye çıkarılmadan ve haklarında geniş kapsamlı elektronik bilgi toplanmadan hapise atılmasını engelleyebildi, diyor.

İngiltere’de Heathrow Havaalanı’nda tezgahtarlık yapan 23 yaşındaki Samina Malik, kendini ”edebi terörist” olarak tanımlayarak kana susamış dörtlükler yazıp bilgisayarına kışkırtıcı cihadçı içerikler indirince Terörizmle Mücadele Yasası gereğince hüküm giymişti (Karar temyizde tersine çevrildi.) 2006 Terörizm Yasası terörizmi övmenin dahi suç sayılması gerektiğini önerdi. Muhalifler, eğer hâla hayatta olsaydı, şair W B Yeats’in dahi 1916 Paskalya Ayaklanması sırasında İngiliz yönetimine karşı ayaklanan İrlandalı liderleri öven mısralarından ötürü bu yasa kapsamında hüküm giyeceğini belirttiler. (”MacDonagh ve MacBride / Ve Connolly ve Pearse / Şimdi ve gelecek zamanda / Yeşil olan her yer eskidi / Değiştirildi, tamamen değişti: / Korkunç bir güzellik doğdu.”)

Kamu düzeni ve ahlaki değerler

İfade özgürlüğü “kamu düzeni” adına pek çok defa sınırlandırılmıştır. İngiltere’de, bu sitede farklı yerlerde de gösterdiğimiz gibi, Kamu Düzeni Yasası maddeleri tartışmasız izin verilmesi gereken ifade biçimlerini kontrol altına almak için kullanıldı. Yasanın 1986’daki hâli tehdit, taciz ya da hakaret unsurları içeren kelime ya da davranışları, ya da “bir insanın görebileceği ya da duyabileceği sınırlar içerisinde çevresi tarafından taciz olarak anlaşılabilecek, paniğe ya da endişeye sebep olabilecek “uygunsuz davranışları da suç sayıyordu. Sadece “muhtemel olarak bir şeylere sebep olabilecek” olmak; böyle bir gerilim yaratma amacı herhangi bir kanıt gerektirmez. Soruşturma bir sonuca varmasa bile, polis bu geniş tanımlanmış kelimeleri tutuklama yapmak ya da tutuklamakla tehdit etmek için kullanıyor. Üstelik bu sadece İngiltere için de geçerli değil. Başka yerlerde, “kamu düzeni” o gün gücü elinde bulundaranlar ne anlama gelmesini istiyorlarsa o anlama gelebilir.

Bazen toplum ahlakı ya da toplumsal değerler olarak da tabir edilen ahlaki değerleri tanımlamak kamu düzenini tanımlamaktan daha da zor. Müstehcenlik, kılık kıyafet ya da cinsellik konusundaki normlar zamana ve mekana göre büyük farklılıklar gösterir. Hatta aynı ülke içerisinde bile farklılıklar vardır. Pornografi hakkında ABD Yüksek Mahkemesi sıradan birinin pornografik içerikleri “çağdaş topluluk değerleri”ne göre uygunsuz bulması gerektiğinin mütemadiyen altını çizmiştir. Fakat Mahkeme bunun toplumdan topluma da farklılık göstereceğini belirtiyor. San Fransisco’nun Castro bölgesinde normal karşılanabilecek bir şey Iowa’nın dindar ve tutucu olan küçük bir şehrinde taşkınlık sayılabilir. Bu yüzden Mahkeme her eyaletin neyin ahlak sınırları içerisinde olup neyin olmadığı kararını kendisinin alması gerektiğini söylüyor. Buna rağmen internet tüm bu toplumlar, nesiller ve devletler arasındaki geleneksel sınırlar arasındaki tüm bu boşlukları dolduruyor. Hâl böyleyken kim karar verecek? Neye göre karar verecek?

Ne yapılması gerekiyor?

Aksi takdirde mükemmel BM İnsan Hakları Komitesi’nin Genel Yorumu bu anlaşılması zor konular hakkında çok genel yorumlarda bulunmaktan başka bir şey yapmıyor. Yorum özellikle ulusal güvenlik, yasaların ”ulusal güvenliğe zarar vermeyen kamunun anlaşılır bir şekilde ilgisini çekebilecek kamu bilgilerini bastırmak ya da bu bilgileri gizli tutmak, ya da gazetecileri, araştırmacıları, çevreci aktivistleri, insan hakları savunucularını ve diğerlerini bu tür bilgiler yaymaktan dolayı cezalandırmak” için kullanılmaması hususunda özellikle detaya iniyor. Kamu düzeni hakkında sadece ”bazı şartlar altında belirli bir kamu mekanında yapılacak konuşmalar düzenlenebilir” diyor. Ahlak konusunaysa hiç bulaşmıyor bile. Bu konuda başka bir Genel Yorum’a (22. Yorum) atıfta bulunuyor. Genel Yorum; ”ahlaki değerler kavramı birçok sosyal, felsefi ve dini geleneklerden beslenir: bu yüzden.. ahlaki değerleri korumak tek bir gelenekten beslenmeyen prensiplere dayandırılmalıdır” diye belirtiyor. Peki bu uygulamada ne demek?

Bir yaklaşım böylesine genel prensipleri detaylandırmak ve prensiplere daha fazla kesinlik kazandırmaktır. 1995 Ulusal Güvenlik, İfade Özgürlüğü ve Bilgiye Ulaşım konusundaki Johannesburg Prensipleri toplantısında bir grup uzmanın 19. Madde çağrısında yaptığı şey tam da buydu. Açık Toplum Vakfı’nın Adalet Girişimi tarafından koordine edilmeye devam edilen bu yaklaşım prensipleri güncellemeye ve daha açık bir hale getirmeye çalışıyor. Girişim, özellikle kamunun bilgiye ulaşımına vurgu yapıyor- ki Sandra Coliver de bu sitede kamunun bilgiye ulaşımının on taslak prensip içerisinde yer alması gerektiğini söylemişti. Girişim hakkında son gelişmelere buradan ulaşılabilir. Ahlaki değerler bir yana, kamu düzenini korumak adına meşru kılınan engeller hakkında bile bu kadar açıklığa kavuşmak zor görünüyor.

İşte tam da bu ve bazı diğer konularda kesin, küresel ve kültürler-üstü standartlara ulaşmanın zorluğu yüzünden, tartışma özgürlüğü gibi bir üst prensip çok önemli. Eğer biri bir lkede ifade özgürlüğünün sınırlarını genişletmek için bile bile yasaları çiğnerse, o kişi anlaşılır bir şekilde işlediği suçla orantılı bir cezaya ya da para cezasına çarptırılmayı bekleyebilir. Fakat hiç kimse, hiçbir şekilde – hiçbir yerde ve şartlar ne olursa olsun- ifade özgürlüğünü kısıtladığını düşündüğü bir yasaya ya da düzenlemeye itiraz etmekten ya da belirli bir olayda yasanın uygulanmasını sorgulamaktan dolayı cezalandırılmamalı ya da işkence görmemelidir.


Comments (10)

Buradaki otomatik çevirileri Google Translate (Google Çeviri) yapmaktadır. Bu çeviriler size katılımcının söyledikleri hakkında genel bir fikir verecektir. Fakat bu çevirilerin doğruluğuna güvenilemez. Lütfen çevirileri bu notu aklınızda tutarak okuyunuz.

 1. The link abowe, in the text “here” (“There’s a useful discussion of what the public interest does mean here”), it doesn’t run.
  Thanks!

 2. Once again we are given the opportunity to read a wonderful, enlightening, thought provoking and educating article; and all the subsequent comments. This subject has been of some interest to me for some time. Please forgive me if my comments seem more than a little incredulous, and perhaps somewhat crazy. I do agree with all that is conveyed within the article. This seems to be an immensely complex subject and I am far form being anything of a writer; with no education, as you have probably gathered by now. We live in changing times, technology is advancing and making it easier to collect information of all types and also to distribute information. All this information technology has multiple uses and can be mixed with other ingredients of generic day to day life to make many byproducts. If we use Facebook we willingly give some personal details out towards strangers and whoever. We also enter a world in which we are well liked and very popular because it is the nature of Facebook to bring us smiling loyal friends and remove any who grumble or disagree with our comments. This does not require any direct action by Facebook staff or anyone else; it’s a natural process. It appears to me there are many aspects of if issue that are completely, or almost unknown to the public; but known to the rare breed of specialists. The poorly educated are helped greatly by modern information technology; but the whole mass of the general public are open to manipulation on a massive scale. If we move form one web site to another and do the same with news outlets we can find on the popular “high hit rate” sites radicalization on a large scale, people with angry opinion but no, or very little knowledge of what their anger is about. I am not very good explaining these things; but I really do believe we must beware. Terrorism and pedophiles are subjects that are genuinely profoundly disturbing; but are we being whipped into hysteria to make us proud to give up our privacy to those with surreptitious agendas. Our TV pumps out lots of propaganda which adds to the mix and sometimes encourages the giving up of more privacy. We also have a problem that all those ‘little guys’ who don’t have any real fire power and capacity to do violence; will be dealt with severely; others , state actors, private contractors and so forth are OK and will get away with anything. Much of the data collecting paraphernalia is owned and used by multiple organisations, business, civil public sector, military, intelligence gathering and so on, one way or another. We sometimes read sensational stories that make “conspiracy theories” of secret Intelligence gathering; when it’s just some day to day mundane operation. The really important issue here is should we be happy for more of our personal information to be stored, and more of our privacy given up. In my limited, but considered opinion definitely not, we cannot trust those in power, if we consider terrorism there are scandals of torture, lies and massive fraud. Look deeper and we find much more of the same going back many years.

 3. First of all, congratulations for the project. It’s quite interesting.

  I agree with most of the comments above. The definition of public interest online is a very shady business, in particular because the perpetual memory of the internet can, in my view, constrain the usual definitions of the concept, mostly because anything can become of public interest at any time. You can go back years and years on end and find anything related to someone who’s suddently under the spotlight and anything that is unrelated, but still damaging comes up again, even if not in the public’s interest.

  There’s a two-fold approach to this, in my view: there’s a need for an education for privacy, in which people are taught how to behave online (and I’m not just referring to social media). We focus a lot on companies privacy policies, but we seldom talk about how the people use the internet, something which, I am sorry to say, the majority seems to know very little about. Then there’s also a need for a regulated approach to privacy, which applies to companies, but also individuals, by which one can enforce not a right to be forgotten, which is technically unfeasible so far, but a right not to be found (see for instance the recent EU Court of Justice referral regarding Google). As Prof. Schoenberg wrote in his book (“Delete”), online abstinence is not a good approach anymore, but neither is online binging, especially involving personal data.

  Finally, I strongly feel that, as difficult as it may be, a limit should be set as to how the internet – and internet-linked technologies – should enter our daily lives. This of course involves a serious reflexion on big data, profiling, data retention and so on and so forth.

 4. Privacy sounds like a nice thing. If I could have a right to privacy without this interfering with free speech, then I’d be tempted. But what are we supposed to do? If I do tell someone an intimate secret, can I really be given a right to force them never to reveal this information? That sounds an awful lot like limiting free speech.

  Attempts to enforce a right to privacy can easily interfere with free speech – and free speech is more important than privacy. It shouldn’t be a question of trying to ‘balance’ a ‘right to privacy’ against ‘the public interest.’ It is not in the public interest to compromise on free speech without an extraordinarily good reason – and preventing people being embarrassed is not an extraordinarily good reason for limiting free speech. Are we really going to argue – without any trace of irony – that, in order to protect free speech, we have to force people to keep quiet about things that might embarrass other people? Very often, this embarrassment results from people being two-faced and deceitful. They want to present one image of themselves to certain people whilst the truth lies elsewhere. Should we compromise free speech in order to protect liars from being discovered?

  I am also concerned to challenge the central argument that privacy is a condition of free speech – as expressed in the top paragraph. Providing we don’t have a police state – which obviously wouldn’t have free speech anyway – the argument about a lack of privacy preventing free speech doesn’t hold water. It is true that, even without a police state, most people will still limit what they say if they think their words will not remain private. That, however, is their choice. They are not being forced to keep quiet. Their right to free speech has not been taken away. They are choosing not to share their views – usually because it doesn’t suit them for certain other people to know the truth about what they think.

  There are legitimate ways in which we can seek to protect our rights to privacy. Mainly, however, these should focus on restricting some of the more intrusive methods that people might use to gain information about us rather than on restricting how they can disseminate information they have obtained legitimately. Limiting free speech in order to protect people’s privacy, however, is another matter.

  We shouldn’t be compromising our free speech principles. When people have concerns about such things as privacy, instead of pandering to any demands they might have that free speech should be limited, we should stand by our principles and argue our case that, however much we might enjoy our privacy, free speech is far, far more important.

  • The problem is not so much that you can’t force someone to reveal your intimate secret, is the fact that it can be revealed potentially to four billion people and that it will stay there forever. You can change jobs, city, country and it will stay there. And this can have horrible consequences. That’s the main issue. The public space changes when it becomes a virtual (online) public space.

   The same goes for the concept of free speech. If you apply self-censorship (which in some cases could just be called “common sense”), then you’re restraining your freedom of speech, because you know that the perpetual and open nature of the internet can have consequences in the future. I’m all for making people responsible for their comments, but I also know that people don’t really understand how the internet works and that often they may make comments for a specific group in a specific situation which can then spilled by others and can become potentially harmful. I’m talking about hate speech as much as political, religious or any other views. I don’t agree with the balance metaphor either, but I do think that these two fundamental rights are equally important.

 5. I couldn’t agree more with the opinion concerning the importance of freedom of speech, but freedom of speech doesn’t mean public interest, at least not anytime. The right of private life, the public interest and freedom of speech are three legal concepts which are interconnected but different, and obviously, should not exclude each other. Moreover any right involves a correlative duty. Freedom of speech is not incompatible with the right to privacy as long as it is used without breaching the other’s rights, as they are ruled by the relevant statutes.

 6. This principle is always going to be a difficult one to juggle. I agree that ‘public interest’ is very vague and could be used to justify either immense amounts of press intrusion or very little depending on where the bar is placed. But as a free speech principle enshrining the right to privacy without some way around it in the statement would seem to be doing the opposite of what much of the project is promoting. A principle of privacy would present a block on freedom of speech rather than an attempt to break down such barriers as most of the other principles do. Indeed I am slightly surprised that the principle was not more radical the other way towards there not being much right to privacy. Principle 8 seems to turn what might otherwise have been quite a radical manifesto for free speech into a much more status quo idea.

 7. The second part of the principle 8 is too vague to be accepted as such, without a precise definition of ‘public interest’. This is the reason why I would maintain only the first part of the principle, namely: ‘we are entitled to our private life’, as one of the fundamental human rights enshrined by the European Convention of Human Rights and the ECHR’s judgments delivered according to this.
  Any infringement of this right should be justified only either on the legal grounds concerning criminal investigations (including those relating to terrorism and more), and/or the public interest relating to public servants’ activities (public activities and private activities which could make these individuals vulnerably as regards their public status).

 8. People shouldn’t be entitled to a private life if it means that they can use their privacy to cause harm to other people. What if someone used their privacy to build a terrorist following?

 9. The public interest is far too fickle to consider encroachment onto privacy tolerable. Allowing it to be cherry-picked allows far too much room for abuse.

 10. Your comment is awaiting moderation.

  I don’t necessarily agree with this statement as we don’t currently have an accurate way of measuring what’s in the public interest. As a result people believe they are interested in the topics which are in the media, but these might not have been the interests they would have formed left to their own devices.

İstediğin dilde bir yorum yaz

Bu ilkeye katılıyor musunuz?

Evet Hayır


Özgür İfade Platformu Oxford Üniversitesi, St. Antony's Koleji'ndeki Dahrendorf Programı'nın Özgürlük Çalışmaları için yürüttüğü bir araştırma projesidir. www.freespeechdebate.ox.ac.uk

Oxford Üniversitesi