Content related to United States

Biyolojik terör ve kuş gribi

Aralık 2011’de ABD Biyo-Güvenlik Ulusal Bilim Danışma Kurulu Bilim (Science) ve Doğa (Nature) akademik dergilernden H5N1 virüsünün, halk arasında kuş gribi olarak bilinen, kolay yayılan bir çeşidiyle ilgili bir çalışmanın detaylarını çıkarmasını talep etti. Kurulun bu talebinin arkasında dergide çıkan detayların biyolojik silah üreten/kullanan teröristlerin bu bilgileri kötüye kullanabilme olasılığı yatıyordu. Maryam Omidi bu sansür talebinin doğru olup olmadığını sorguluyor.

Ne eksik kaldı?

Değinmediğimiz çok önemli bir konu kaldı mı? Belki bir 11. Prensip? Aydınlatıcı bir örnek olay? Burada diğer katılımcıların yaptığı önerileri okuyup kendi önerilerinizi ekleyebilirsiniz.

Katkıda Bulun