Yeni Japon Tarih Ders Kitapları Tartışması

Üstü kapalı Japon emperyalizmini çağrıştıran bir tarih ders kitabı hem yurt içinde, hem de yurt dışında tartışmaya yol açtı. Ayako Komine ve Naoka Hosowa yazıyor.

Örnek olay

2000 yılında tutucu eğitmenlerden oluşan bir komite tarafından Yeni Tarih Ders Kitabı (Atarashii Rekishi Kyokasho) adlı bir kitap yayınlandı ve bu kitap Eğitim Bakanlığı tarafından 2001 yılında ortaokullar için bir sosyal bilimler ders kitabı olarak kabul edildi. Kitap, hem yurt içinde, hem de yurt dışında, özellikle de Çin ve Kore gibi komşu ülkelerle olan ilişkilerde tartışmaya ve ateşli tartışmalara yol açtı. Bu durum Japonya’nın komşu ülkeleriyle olan diplomatik ilişkilerini de etkiledi. Ders kitabının resmi onay almış olması tartışma unsuru olarak görüldü, zira kitap Japonya’nın Çin-Japon Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı sırasındaki saldırganlığını üstü kapalı ima ediyordu. Fakat aslında Japonya’da Yeni Tarih Ders Kitabı’nı okutan sadece birkaç okul vardı.

Yazarın fikri

1990lar’da bizim okuduğumuz ortaokul ders kitaplarında rahatlatıcı kadınlar anlatılıyordu. Japon emperyalizmi de bir aggression hareketi olarak gösteriliyordu. Bu ders kitabının anlattıkları bizim Japonya’nın ulusal tarihi anlayışımızdan çoktan çıkarılan şeyler fakat tabii bazıları bu durumun gerçekliğini burada bizim yapabileceğimizden daha iyi yapabilir.

Biz bunun yerine siyasetin nasıl her zaman tarihin yazılımında ya da özellikle bu olayda tarihin yeniden yazılıp yazılmamasında nasıl bir rol oynadığı üzerine düşünmek istiyoruz. Kitabın basımından önce Liberal Demokratik Parti’nin bazı sağ-kanat üyeleri üzerindeki kontrolünü kaybetmesi ve ülkenin istikrarsız bir dönemden geçiyor olması da gözardı edilebilecek gerçekler değil.

Aynı zamanda, ders kitabını okutan sadece birkaç okul vardı, zira kitabın okutulmasına karşı olan ve endişelerini dile getiren vatandaşların sayısı azımsanamayacak kadar çoktu. Bu bağlamda, Japonya’da çok çeşitli görüşler ve bu görüşleri ifade etme yolu mevcuttu, yani tam da ifade özgürlüğüne olanak sağlayan kurumların olduğu bir ülkede olması gerektiği gibi.

Ortaya çıkan ateşli tartışmaya cevaben, 2002 yılında Japonya, Çin ve Güney Kore tarih ders kitaplarının içeriği hakkında ortaklaşa bir araştırma komitesi kurdular. Bu komitenin tarih ve ders kitapları hakkında üç ülkenin fikir alışverişinde bulunduğu bir platform olması bekleniyordu. Komite bugün de görevlerine devam etmekte. Bugüne kadar uzmanlarla yapılan tartışmalardan ve üç ülkenin de görüşlerinden beslenen birçok tarih konusunda referans olabilecek kitap yayınladı. Fakat diğer ülkelerinin görüşlerini de doğru bir şekilde okul müfredatının bir parçası olarak okutmanın da yaratacağı kendine özgü engeller var. Zira okul müfredatı ulusal tarihi hikayelerin anlatıldığı yerlerden biridir. Özellikle de bu hikayeler komşuların hikayeleriyle çelişiyorsa daha büyük bir engel oluşturur.

Eninde sonunda bu tartışma liberal demokrasi ve ulusal tarihin doğasına varan önemli bir soruya yine cevap vermekten kaçınıyor: Bir devlet, sınırları içerisinde yaşamayan insanların görüşleri için de hesap vermeli midir?

- Ayako Komine and Naoko Hosokawa

Devamı İçin:

İstediğin dilde bir yorum yaz

Öne çıkanlar

Öne çıkanları görmek için sola kaydır


Özgür İfade Platformu Oxford Üniversitesi, St. Antony's Koleji'ndeki Dahrendorf Programı'nın Özgürlük Çalışmaları için yürüttüğü bir araştırma projesidir. www.freespeechdebate.ox.ac.uk

Oxford Üniversitesi