Singh, İngiliz Kiropraktik Odası’na karşı

İngiliz Kiropraktik Odası, bilim yazarı Simon Singh’e İngiliz gazetesi the Guardian’a 2008’de yazdığı bir makale yüzünden dava açtı. Singh bu yazısında omurga masajı tedavisinin bağırsak iltihabı ve astma gibi çocuk hastalıklarını tedavi edebildikleri iddiasının tıbbi olarak asılsız olduğunu belirtiyordu. Maryam Omidi bu örnek olayı inceliyor.

Örnek olay

İngiliz  Kiropraktik Odası [Kiropratktik bir tür alternatif tıp metodudur, omurga masajı tedavisiyle hastaları iyileştirmeyi amaçlar], bilim yazarı Simon Singh’e İngiliz gazetesi the Guardian’a 2008’de yazdığı bir makale yüzünden dava açtı. Singh bu yazısında kiropraktiğin bağırsak iltihabı ve astma gibi çocuk hastalıklarını tedavi edebildikleri iddiasının tıbbi olarak asılsız olduğunu belirtiyordu. Her ne kadar the Guardian resmi bir özür dilemiş, açıklama yapmış ve vakfa cevap hakkı sunmuş olsa da,  yine de Kiropraktik Odası dava açtı.

İlk celselerden birinde, Hakim Eady aynen şu ifadeyi kullandı:  Singh, “[İngiliz Kiropraktik Odası] düzmece tedavi yöntemlerini mutlu mesut destekliyor” diyerek,  Oda’yı  “tamamen rezil işler” yapmakla suçluyordu. Hakim ayrıca, Singh’in görüşlerini değil, gerçekleri bildirdiğini bu yüzden de “adil yorum” savunmasını yapamayacağını da ekledi. Singh pozisyonunu koruyarak, Oda’nın bilerek ve isteyerek sahte tedavi yöntemlerini kullandığını değil, sadece iddialarının bilimsel bir temelinin olmadığını söylediğini belirtti.

Son celsede,  temyiz mahkemesi yargıçlarından üçü ilk karara tamamen karşı çıkarak, Singh’in makalesinin hukuki olarak adil bir yorum olduğu sonucuna vardı. “Bu dava aksi takdirde potansiyel hastaların omurga masajı tedavisini kullanmak konusunda bilgili kararlar alabilmesini sağlayacak kamu tartışmaları üzerinde tamamen soğutucu bir etki yaratmıştır.”

Yazarın fikri

Temyiz mahkemesi yargıçları doğru kararı verdi. Singh’in makalesi the Guardian’ın yorumlar kısmında yayınlandığı için, gerçeği değil yazarın görüşünü belirtiyordu. Malesef İngiltere’deki hakaret kanunları davacının tarafını tutuyor. İşte kanun tam da bu sorunlara cevap vermek için değişim sürecinde. Bu kanun taslağına gore, Singh “dürüst yorum” -kamuyu ilgilendiren bir konuda dürüst bir yorum yapmak- savunmasını yapabilirdi.

Daha da sıklıkla, hakaret kanunları özgün eleştirilerin ağzını tıkamamalı ya da bilimsel tartışmayı engellememelidir. Özellikle bu davada the Guardian, İngiliz Kiropraktik Odası’na Singh’in makalesine cevap hakkı tanımıştı. Ancak Oda bunu reddetti. Eğer vakıf Singh’in iddialarına tıbbi kanıtlarla cevap verseymiş olsaydı, her iki tarafın da iki sene süren pahalı bir savaşa girmesine gerek kalmazdı.

- Maryam Omidi

Devamı İçin:

İstediğin dilde bir yorum yaz

Öne çıkanlar

Öne çıkanları görmek için sola kaydır


Özgür İfade Platformu Oxford Üniversitesi, St. Antony's Koleji'ndeki Dahrendorf Programı'nın Özgürlük Çalışmaları için yürüttüğü bir araştırma projesidir. www.freespeechdebate.ox.ac.uk

Oxford Üniversitesi