Hollanda, Avrupa’daki ilk internet tarafsızlığı yasasını geçirdi

Hollanda senatosu, internet servis sağlayıcılarının internet uygulamalarını ve servislerini engelleme ya da yavaşlatma yetkisini kısıtlayan yasa tasarısını onadı. Graham Reynolds yazıyor.

Örnek olay

8 Mayıs 2012’de, Hollanda senatosu Telekomükasyon Yasası için önerilen değişikleri (yasanın resmi olmayan çevirisine buradan ulaşabilirsiniz) onayarak, Hollanda’yı tarafsız internet yasamasını geçiren ilk Avrupa ülkesi (Şili’den sonra ikinci dünya ülkesi) yaptı.
8 Mayıs 2012’de geçen yasa değişikliği, internet servis sağlayıcılarının (ISPs) internetteki uygulamaları ve servisleri bloke etmesini, aksatmaya uğratmasını ya da yavaşlatmasını engelliyor. Ancak bazı özel durumlar, yani mahkeme kararının bulunduğu ya da ağın bütünlüğü ve güvenliğini korunmasının gerektiği durumlar hariç tutuluyor. İnternet yansızlığının sağlanmasının yanı sıra, bu yasa değişikliği ayrıca ISPslerin kendi kullanıcılarının bağlantılarını kesmelerini ya da gizlice kayda alınmalarını da engelliyor.
Yasa tasarısının, Hollandalı telekomünikasyon şirketi KPN’nin sunduğu bir plan sayesinde önerildiği belirtiliyor. Bu plana göre, ‘‘KPN’in sunduğu mesaj ve arama servislerinin yerini alan üçüncü şahıs uygulamalarının, örneğin WhatsApp ile Skype gibi, kullanımı için cep telefonu kullanıcılarının ekstradan para ödemesini’’ önerilmişti.
Bu yasa değişikliğini savunan Hollandalı dijital haklar kurumu Bits of Freedom (Özgürlük Parçaları), yasanın geçmesini ‘‘Hollanda’da internet özgürlüğü için tarihi bir dönüm noktası olarak görüyor ve diğer ülkelere Hollanda örneğini takip etmelerini öneriyor’’.

Yazarın fikri

İfade Özgürlüğü Platformu’nın taslak ikinci prensibi şöyle söylüyor: ‘‘İnterneti ve diğer tüm iletişim yöntemlerini hem devletin hem de özel  güçlerin asılsız engellemelerine karşı savunuyoruz.’’ Hollanda senatosu tarafından 8 Mayıs 2012’de onanan bu yasa değişikliği, ISPlerin internet trafiğini kontrol etme şekillerini kısıtlayarak, bireylerin özgürce bilgiye ulaşabildiği ve iletişim kurabildiği açık bir internetin korunmasına yardımcı oluyor. Her ne kadar bazı durumlarda ISPlerin uygulamaları ve servisleri engellemesi ya da yavaşlatması kabul edilebilir olsa da internet ifade ve bilgi özgürlüğünü korumak adına bu yasa değişikliği bahsedilen kısıtlama faaliyetlerini bir istisna olarak uygulamalı ve kural haline getirmemelidir.

- Graham Reynolds

Devamı İçin:

İstediğin dilde bir yorum yaz

Öne çıkanlar

Öne çıkanları görmek için sola kaydır


Özgür İfade Platformu Oxford Üniversitesi, St. Antony's Koleji'ndeki Dahrendorf Programı'nın Özgürlük Çalışmaları için yürüttüğü bir araştırma projesidir. www.freespeechdebate.ox.ac.uk

Oxford Üniversitesi