Hiçbir şey yapmamak ifade özgürlüğü sayılınca

2011’de Belarus polisi Minsk’te sessiz protesto yapan insanları tutukladı. Annabelle Chapman bu örnek olayı inceliyor.

20 Temmuz 2011’de Belarus’un Minsk kentinde çok sayıda insan toplandı. Bu toplantı sosyal medya üzerinden, Belarus’un otoriter rejimini ve gittikçe artan ekonomik sıkıntıları protesto etmek için koordine edilmişti.  Bu “sessiz protesto” şekli Belarusluların, muhaletin her biçiminin bastırıldığı bir ortamda memnuniyetsizlikleri ifade etmek için buldukları yaratıcı yöntemlerden biriydi. Diğer toplantılarda ise insanlar hep beraber alkış tutuyor ya da cep telefonlarının alarmlarını çaldırıyorlardı.

20 Temmuz 2011’de polis toplantıyı dağıttı ve çok sayıda insanı tutukladı. Bu etkinliklere cevaben, Belarus meclisi kitle etklinlikleriyle ilgili yasayı değiştirdi. 3 Ekim 2011’de kabul edilen yeni yasa, önceden tasarlanmış olarak “vatandaşların, […] eylem yapmak ya eylemsizlikte  [italikler sonradan eklenmiştir] bulunmak amacıyla biraraya gelip, kamusal ya da siyasi düşüncelerini ifade etmelerini ya da protesto etmelerini” yasaklıyor.  Aynı yılın Haziran ve Temmuz aylarında, Belarus’ta 500’ün üstünde insan bu toplantılara katıldıkları için beş ile onbeş gün arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Devamı İçin:

İstediğin dilde bir yorum yaz

Öne çıkanlar

Öne çıkanları görmek için sola kaydır


Özgür İfade Platformu Oxford Üniversitesi, St. Antony's Koleji'ndeki Dahrendorf Programı'nın Özgürlük Çalışmaları için yürüttüğü bir araştırma projesidir. www.freespeechdebate.ox.ac.uk

Oxford Üniversitesi