Güney Afrika’nın Gizlilik Yasası

Kasım 2011’de, Güney Afrika parlementosu, devlet sırlarının üstünün örtülmesini, kamu yararı savunması yapılamayacak bir şekilde sağlayacak devlet bilgi yasa tasarısını koruyan kanunu kabul etti. Maryam Omidi kanunun yarattığı endişeleri anlatıyor.

Kasım 2011’de, Güney Afrika parlementosu devlet bilgi yasa tasarısını koruyan kanunu kabul etti. Eğer bu yasa bakanlar kurulundan geçerse ve cumhurbaşkanı tarafından imzalanırsa, devlet sırlarının üstünün örtülmesi sağlanacaktır. Bu yasa, yetkili olmayan kişilerin gizli dökümanlara sahip olduğu tespit edildiği takdirde, bu kişilerin 25 yıla kadar uzayabilecek bir hapis cezasına çarptırılmasını öngörüyor. Daha da önemlisi, bu yasa tasarısı kamu yararının korunmasıyla ilgili hiçbir madde de  içermiyor.

Bu yasayı tasarlayan Afrika Milli Kongresi Partisi’nin milletvekillerinden Llewellyn Landers,  kamu yararının korunmasıyla ilgili bir madde konulmamasıyla ilgili şunu söyledi: “Eğer mahkemelerden biri, bir yasadışı olayları günyüzüne çıkaran bir muhbirin önemli bir bilgiyi kamu yararından ziyade kötü niyetle ortaya çıkardığını tespit ederse, bu hem devlete hem de Güney  Afrika halkına geri dönülemez zararlar verecektir.”   Yasa tasarısının muhaliflerine göreyse, bu yasa araştırmacı gazeteciliği ve hükümetin yolsuzluk skandallarını bastırmayı amaçlıyor.

Devamı İçin:

İstediğin dilde bir yorum yaz

Öne çıkanlar

Öne çıkanları görmek için sola kaydır


Özgür İfade Platformu Oxford Üniversitesi, St. Antony's Koleji'ndeki Dahrendorf Programı'nın Özgürlük Çalışmaları için yürüttüğü bir araştırma projesidir. www.freespeechdebate.ox.ac.uk

Oxford Üniversitesi