Gazetecilerin diplomaya ihtiyacı olmalı mı?

Brazil’s Supreme Court renewed a law that requires journalists to hold a university degree in journalism. A currently discussed Amendment to the Constitution could further restrict the country’s media writes Felipe Correa.

Örnek olay

Haziran 2009 tarihinde Brezilya Anayasa Mahkemesi mesleği icra etmekte olan tüm gazetecilerin gazetecilik diplomasına sahip olmasını zorunlu kılan bir yasayı geri çevirdi. Mahkeme son kararında, 1969’dakia askeri rejim döneminde geçirilen ve farklı bir anayasaya tabi olan yasanın ifade özgürlüğü ve haber alma özgürlüğü gibi temel hakları ihlal ettiğini belirtti. Mahkeme bu kararını, Amerika Ülkeleri İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği bir karara göre bu türden zorunlulukların Brezilya’nın da üye olduğu Amerika İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 13. Maddesi ile uyuşmadığını söyleyen bir istişari görüşe dayanarak aldı.
Mahkemenin bu kararı büyük tartışma yarattı: karara karşı çıkanlar, kararın gazeteciliğin son 40 yılda inşa edilmiş olan istihdam yapısını bozacağını savundular. Yasanın kötü çalışma koşulları, daha düşük maaşlar, istikrarsız bir iş hayatı ve haber merkezlerini dolduran kalitesiz gazeteciler anlamına geleceğini söylediler.Kararı destekleyenlerse Brezilya’nın artık daha demokratik bir topluma doğru evrildiğini iddia ettiler. Tartışma burada bitmedi tabii.
Ağustos 2012 tarihinde, Gazeteciler Milli Federasyonu’nun yoğun kulis faaliyetlerini takiben Brezilya Senatosu gazetecilik diploması zorunluluğununeski haline getirilmesi için oylama yapmakla kalmayıp anayasal yasa değişikliğine gidilmesini de oylamaya sundu. Yeni yasa tasarısı, ‘‘gazeteci olmayanların’’, yani ‘‘iş kontratı olmaksızın, uzmanlık alanına göre teknik, bilimsel ya da kültürel konularda yazı yazanların ancak kendi isim ve uzmanlık alanını belirterek’’ katkıda bulunan kişi sıfatıyla yayın yapmalarına izin veriyor. Tasarı, Senato’dan geçti, ancak Kongre tarafından henüz onaylanmadı.

Yazarın fikri

Birçok demokratik ülkede gazetecilerin lisansa ihtiyaçları olup olmadığı konusunda tartışmalar olagelmiştir. Fakat gazetecilerin üniversite diplomasına sahip olmasını, ve bu diplomanın özellikle de gazetecilik dalında olmasını, zorunlu tutan ülke pek nadir bulunur. Brezilya yeniden, birinin gazeteci olma hakkını sınırlandırmanın bir insan hakkı ihlali olduğunu kabul eden uluslararası hukuka karşı gelme gibi utanç verici bir duruma düştü.
Her ne kadar hükümetlerin kimin gazeteci olup olamayacağını belirlememeleri gerektiğine inansam da, halka hizmet eden yüksek kalite gazetecilik illa ki düzenlenmeye tabi olmayan bir sistemden çıkmaz. Medya kartelleri ve medya devleri çok rahat bir şekilde basın odalarına düşük standartlar koyabilir ve buna rağmen büyük bir pazara sahip olabilirler.
Her ne kadar gazetecilik diplomasınının yasal zorunluluk olmaması gerektiğini düşünsem de, bu gazetecilik diplomaları değersizdir anlamına gelmiyor. Belki de gazetecilik diploması gazeteci olmanın sadece bir yoludur, tek yolu değil. Blogcuların ve vatandaş gazetecilerin çoğalmasıyla birlikte, kimin gazeteci olma ‘‘hakkı’’ vardır sorusu daha da karmaşıklaşıyor. Bu durum, her gün kullanıcı tarafından üretilen içerikleri alan ve kullanan medya şirketleri için de geçerlidir.

- Felipe Correa

Devamı İçin:


Comments (0)

Buradaki otomatik çevirileri Google Translate (Google Çeviri) yapmaktadır. Bu çeviriler size katılımcının söyledikleri hakkında genel bir fikir verecektir. Fakat bu çevirilerin doğruluğuna güvenilemez. Lütfen çevirileri bu notu aklınızda tutarak okuyunuz.

  1. Your comment is awaiting moderation.

    It would be interesting to know whether other countries have similar regulations for journalists. In which countries journalists need a diploma or a license? Post here if you know any.

İstediğin dilde bir yorum yaz

Öne çıkanlar

Öne çıkanları görmek için sola kaydır


Özgür İfade Platformu Oxford Üniversitesi, St. Antony's Koleji'ndeki Dahrendorf Programı'nın Özgürlük Çalışmaları için yürüttüğü bir araştırma projesidir. www.freespeechdebate.ox.ac.uk

Oxford Üniversitesi