Çim Çamuru Atı Söz Öbeği

Amy Qin, Çin’deki bütün yıkıcı esprileri bir araya toplayan bir katalog olan Çim Çamuru Atı Söz Öbeği, insan ruhunun bitmez tükenmez yaratıcılığının bir örneğidir, diyor.

Örnek olay

2009’un ilk günlerinde, ilk bakışta zararsız görünen “Çim Çamuru Atının Şarkısı” adlı bir video Çin sitelerinden birinde yayınlandı. Video “çim çamuru atı”nı gösteriyordu. Çim çamuru atı Çince’de Cao Ní Ma’dır. Cao Ni Ma’ysa Çince’de iki farklı anlama gelir. İlki Çin’de söylenmesi yasaklanmış olan Cào nǐ mā (ananı s*keyim) küfürü ve ikincisi de Çin Komunist Partisi’nin (ÇKP) propagandalarında kullanılan “ahenk” (héxiè) sözcüğüyle yapılan bir kelime oyununa istidaden nehir yengecini yenmek söz öbeği. Bu hiciv dolu video, Çinli internet vatandaşları arasında anında bir virus gibi yayılmış ve çim çamuru atını, ÇKP’nin uyguladığı internet yasaklarıyla dalga geçen ve bu yasakları delmeyi amaçlayan bir çevrimiçi protesto hareketinin sembolü haline getirmişti.

En nihayetinde çin çamuru atı, Çince söz oyunlarını kullanarak internet yasaklarıyla ve ÇKP’nin bayağı söylemleriyle dalga geçmek için insanlara ilham vermiş oldu. Örneğin, internet vatandaşları siyaseten oldukça hassas bir konu olan Tiananmen Meydanı olayının geçtiği tarihe (Çince’de “4 Temmuz Olayı” olarak geçer) itafen “otuzbeş Mayıs” (wǔyuèsānshíwǔrì) sözcüğünü buldular. Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kampüsü’den Xiao Qiang iki dilli bir internet haber portalı olan Çin Dijital Zamanlar’ı (The China Digital Times) kurdu. Qiang, bu portalda bütün yıkıcı esprileri bir araya toplayarak Çinli internet vatandaşlarının uydurduğu terimlerin açıklamasının bulunduğu Wikipedya tarzında bir Çim Çamuru Atı Sözlüğü’nü yarattı. Şimdi bu haber portalı, Çin’de sivil toplum ve ifade özgürlüğü için yeni bir ufuk açan  “direniş söylemlerini” daha iyi anlamamıza katkıda bulunmayı umuyor.

Yazarın fikri

Çim Çamuru Atı Sözlüğü, insan ruhunun bitmez tükenmez yaratıcığına çok iyi bir örnek. Gittikçe artan internet yasaklarıyla ilgili düzenlemeler karşısında bile Çinli internet vatandaşları kendi seslerini duyurabilmek için devrimsel ve yaratıcı niteliktelikte yöntemler buldular. Halen genişlemekte olan Çim Çamuru Atı Sözlüğü’nün gösterdiği gibi, Çin’deki internet vatandaşlarının çoğu ÇKP’nin hasıraltı etmeyi tercih edeceği tarihi ve siyasi konular hakkında tartışmayı canlandırdılar, “otuzbeş Mayıs” ya da Çim Çamuru Atı örneklerinde olduğu gibi. Yine de bu nükteli söylemlerin Çin nüfusunun sadece küçük bir kısmıyla sınırlı olduğunu ve çoğu Çin vatandaşının gittikçe kısıtlanmakta olan internet özgürlüğü konusunda pasif davrandığını unutmamak gerekir.

- Amy Qin

Devamı İçin:

İstediğin dilde bir yorum yaz

Öne çıkanlar

Öne çıkanları görmek için sola kaydır


Özgür İfade Platformu Oxford Üniversitesi, St. Antony's Koleji'ndeki Dahrendorf Programı'nın Özgürlük Çalışmaları için yürüttüğü bir araştırma projesidir. www.freespeechdebate.ox.ac.uk

Oxford Üniversitesi