Almanya’daki cevap hakkı

Almanya`da basın üzerinden cevap hakkı kanun tarafından tanınmıştır. Maximilian Ruhenstroth-Bauer itibarınızı mahkemeye başvurmadan savunabileceğiniz bir yöntemi anlatıyor.

Cevap hakkı Fransız Devrimi’yle edinilen bir haktır ve audiatur et altera pars prensibine- yani sesini duyurma hakkına- dayanır. Bu hak, bir medya raporunda adil olmayan bir şekilde tasvir edildiğini ve kötülendiğini düşünen kişilere aynı kanal aracılığıyla cevap verme hakkını verir. Almanya’da cevap hakkı ilk olarak 1831 yılında Baden Eyaleti tarafından tanınmış ve sonra 1874 yılında İmparatorluk Basın Kanunu’nda “düzeltme talebi” olarak geçmiştir. Her ne kadar cevap hakkı bugün, eyaletlerin (Länder) basın kanunlarınca garanti altına alınan ve Alman hukuk sisteminde  kanuni dayanağı olan bir kavram sayılsa da, esasen kişinin öz onurunu koruma hakkı adına basın özgürlüğünü sınırlandıran Temel Kanunu’nun gözden  geçirilmiş  haline dayanır. Bu husus anayasa metninde açıkça belirtilmemiş de olsa, cevap hakkı – durdurma ve vazgeçirme beyannamesi  ya da bu beyannamelerin düzeltmeleri gibi hukuki seçeneklerin yanı sıra – anayasal geçerliliği olan bir zorunluluktur. Alman hukuk sisteminde, kişinin itibarını ve onurunu zedeleyen basının kötü etkilerine karşı bireyleri koruma görevi devlete yüklenmiştir.

Büyük benzerlik gösteren çeşitli eyalet basın kanunları, basının hak ve sorumluluklarını Temel Kanunu’na uygun olarak düzenler.  Basının halkın erişimine açık olmasını sağlamak yerine, cevap hakkının amacı bireyleri asılsız kötülemelere karşı korumaktır. Fakat kişisel görüşler ve öznel değer yargıları buna dahil olmadığından, Almanya’daki cevap hakkı sadece gerçeklerle sınırlandırımıştır. Alman olsun ya da olmasın herhangi bir şahıs, kuruluş, şirket veya kamu makamı ulusal basında cevap hakkı isteyebilir. Cevabın kötüleyici olmaması gerektiği gibi, cevap asıl açıklamadan uzun da olmamalıdır. Genellikle basın  kanunları, bu cevabın en yakın sayıda, aynı bölümde ve asıl beyana benzer bir biçimde ücretsiz olarak basımını garanti eder. Eğer editör bu isteği geri çevirirse, sivil mahkemenin emriyle cevap hakkı zorla yerine getirtilebilir.

Devamı İçin:

İstediğin dilde bir yorum yaz

Öne çıkanlar

Öne çıkanları görmek için sola kaydır


Özgür İfade Platformu Oxford Üniversitesi, St. Antony's Koleji'ndeki Dahrendorf Programı'nın Özgürlük Çalışmaları için yürüttüğü bir araştırma projesidir. www.freespeechdebate.ox.ac.uk

Oxford Üniversitesi