فیلتر بر اساس طبقه بندی 'Religion' متضمن، شامل 193 اعلانات

آزادی بیان از دیدگاه مذهب ابراهیمی

خیلی وقاتها اسلام، مسیحییت و یهودیت به محدود کردن آزادی بیان متهم شده اند. دامینیک بوربریج به یک دید متفاوت از بطن رشته اقکار پیمان ابراهیمی اشاره می کند. تصادم مهیج جهانی در مورد آزادی بیان اکثراْ آزادی استحکامات روشنفکر را در برابر میزان حساسییت دین به رقابت وا داشته است. چه در اعتراظات احاطه شده در مقابل فیلم ٍبی گناهی مسلمانانٍ در یوتوب یا واکنش های جری سپرینقر: اپرا،پیروان مذهبی به عنوان معارض آزادی بیان و طرفدار قانون محدود شده و یا یک نوع حکومت روحانیون جلوه داده شده اند. براستی نادر است که هیچگونه تحلیلی در مورد ادیان که در مورد آزادی بیان چه فکر می کنند و یا اینکه چه نکته مثبتی را به این بحث اعانه داده اند، ثبت نشده است. این مقاله نظریه آزادی بیان از دیدگاه ادیان ابراهیمی مانند اسلام، مسیحییت و یهودییت را ارائه میدهد. از زادگان دین ابراهیم، مسئله آزادی بیان به این نشان گذاشته شده است که به چه چیز توجه باید کرد و نه اینکه چه میشود یا نمی شود گفت.

مبارزه با سخنان تنفرآمیز در رسانه‌های ترکیه

بنیاد هرانت دینک از سال ۲۰۰۹ پروژه‌ای تحت عنوان “دیده‌بانی سخنان تنفرآمیز رسانه‌ها”، جهت برخورد با گفتمان نژادپرستی و تبعیض حاکم بر مطبوعات ترکیه راه‌اندازی کرده است. همکاران این پروژه، ملیسا آکان و نوران آگن به تشریح نوآوری‌ها و چگونگی‌ آغاز به کار این پروژه می‌پردازند.

John Lennon Olympics

چگونه ترکیه آهنگ «تصور کن» را در اختتامیه المپیک سانسور کرد؟

در زمان پخش مراسم اختتامیه المپیک 2012 لندن، یک مجری تلویزیون ملی ترکیه، ترانه «تصور کن» (Imagine) جان لنون را سانسور کرد. فاندا آتسک عضو گروه بحث آزادی بیان، به این مهم می‌پردازد که چگونه ترکیه می‌کوشد امکان شهروندانش برای تصور جهانی بدون مذهب را از میان ببرد.