Content related to Turkey

مبارزه با سخنان تنفرآمیز در رسانه‌های ترکیه

بنیاد هرانت دینک از سال ۲۰۰۹ پروژه‌ای تحت عنوان “دیده‌بانی سخنان تنفرآمیز رسانه‌ها”، جهت برخورد با گفتمان نژادپرستی و تبعیض حاکم بر مطبوعات ترکیه راه‌اندازی کرده است. همکاران این پروژه، ملیسا آکان و نوران آگن به تشریح نوآوری‌ها و چگونگی‌ آغاز به کار این پروژه می‌پردازند.

John Lennon Olympics

چگونه ترکیه آهنگ «تصور کن» را در اختتامیه المپیک سانسور کرد؟

در زمان پخش مراسم اختتامیه المپیک 2012 لندن، یک مجری تلویزیون ملی ترکیه، ترانه «تصور کن» (Imagine) جان لنون را سانسور کرد. فاندا آتسک عضو گروه بحث آزادی بیان، به این مهم می‌پردازد که چگونه ترکیه می‌کوشد امکان شهروندانش برای تصور جهانی بدون مذهب را از میان ببرد.

چه چیزی فاقد است؟

آیا منطقه حیاتی وجود دارد که ما آن را خطاب نکرده ایم؟ اصل ۱۱؟ مطالعه یک مورد منور؟ پیشنهادات افراد دیگر را بخوانید و پیشنهاد خود را اضافه کنید. و یا شروع به بحث در زبان خود کنید.

درگیر کاری شدن/