Content related to United Kingdom

افراط گرایان کی‌ و کجا باید اجازه برپایی تظاهرات اعتراض آمیز داشته باشند ؟

تظاهراتی که توسط گروه‌های راست افراطی و در مناطقی با ساکنان قومی متنوع برگزار می شوند تحریک آمیزند اما جلوگیری از برپایی آن‌ها نیز می تواند نتایج ناخوشایندی در پی‌ داشته باشد. جاش بلک نگاهی‌ دارد به لغو شدن تظاهرات جریانی به نام English Defense League در شرق لندن.

تجاوز به حریم شخصی حقی آسمانی برای روزنامه‌نگاران نیست

همان گونه که انتظار می رفت گزارش کمیته ی مشترک  مجلس عوام و مجلس اعیان بریتانیا  در خصوص حریم شخصی و احکام مرتبط با آن به محض انتشار مورد هجوم رسانه ها قرار گرفت. جان کمپفنر در حمله ی تندش به این گزارش در روزنامه ی گاردین مورخ 27 مارس 2012 عنوان عتاب آلود  “قوانین سخت تر برای حریم […]

چه چیزی فاقد است؟

آیا منطقه حیاتی وجود دارد که ما آن را خطاب نکرده ایم؟ اصل ۱۱؟ مطالعه یک مورد منور؟ پیشنهادات افراد دیگر را بخوانید و پیشنهاد خود را اضافه کنید. و یا شروع به بحث در زبان خود کنید.

درگیر کاری شدن/