فیلتر های مشارکت کننده 'KAMPFNER John' چه کسی‌ نوشته است 1 اعلانات

تجاوز به حریم شخصی حقی آسمانی برای روزنامه‌نگاران نیست

همان گونه که انتظار می رفت گزارش کمیته ی مشترک  مجلس عوام و مجلس اعیان بریتانیا  در خصوص حریم شخصی و احکام مرتبط با آن به محض انتشار مورد هجوم رسانه ها قرار گرفت. جان کمپفنر در حمله ی تندش به این گزارش در روزنامه ی گاردین مورخ 27 مارس 2012 عنوان عتاب آلود  “قوانین سخت تر برای حریم […]