فیلتر های مشارکت کننده 'ERDOS David' چه کسی‌ نوشته است 2 اعلانات

نزاع میان محافظت از اطلاعات و آزادی بیان

دیوید اردوس می‌نویسد: اعضای اتحادیه اروپا باید چارچوب محافظت از حریم  اطلاعات را اصلاح کنند تا بتوانند با واقعیتِزندگی در عصر وب-دو مواجه شوند. از اواخر دهه‌ی 1960 به این سو ایده‌ی محافظت از حریمِ اطلاعات پاسخی بود به ترسی که دامن گیر اروپا شده بود. ترس از این بود که استفاده‌ی بی‌قید و قانون […]