تگ کردن افراطیِ فیسبوک

آیا لزومی دارد فیسبوک به طور خودکار به کاربران پیشنهاد دهد که در عکس‌های گروهی‌شان افراد را تگ کنند؟سباستین هامفر این سوال را طرح می‌کند: آیا نرم‌افزار تگ کردن عکس‌ها در فیسبوک به حریم خصوصی کاربرانش تجاوز می‌کند؟

مطالعه موردی

در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۲ و به دنبال پی گیری‌های کمیسر حفاظت از اطلاعات ایرلند، فیسبوک نرم‌افزار تگ خودکار درعکس‌ها را برای همه کاربران اروپایی‌ غیر فعال کرد. وقتی‌ نرم‌افزار خودکار تگ کردن فعال است این قابلیت را دارد که درعکس‌های یک کاربر جستجو کند و برای تگ کردن افرادِ در عکس به کاربرپیشنهاد بدهد. قانون گذاران اروپایی‌ ماه‌ها منتقد این نرم‌افزار بودند و برخی‌ چنین استدلال کردند که “حق گمنامی کاربران” به خطر افتاده است. فیسبوک در ابتدا مقاومت کرد و تاکید نمود که نرم‌افزار تگ خودکار از قوانین اروپا تخطی نمی کند چرا که  کاربران می توانند این گزینه را غیر فعال کنند. اما این شرکت در نهایت مطالبات این منتقدان را پذیرفت چرا که قانون گذاران فیسبوک را تهدید به اقدام قانونی‌ و جریمه کردند.فیسبوک درگذشته نیز با قانون گذاران درایرلند(دفتر مرکزی فیسبوک در خارج از آمریکا) و آلمان که درآن‌‌ها قوانین حریم خصوصی هر گونه گردآوری اطلاعات را بدون اجازه مستقیم کاربر ممنوع کرده اند درگیر بوده است.

فیسبوک در آمریکا نیز با مشکلاتی مشابه درگیر بوده است. در آگوست ۲۰۱۲ کمیسیون فدرال بازرگانی آمریکا توافقی را با فیسبوک نهایی کرد که به موجب آن‌ “تا بیست سال آینده، هر دو سال یک بار” سیاست‌های مربوط به حریم خصوصی در فیسبوک مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. فیسبوک هم چنین ملزم است کلیّه تغییرات آینده در این  سیاست‌ها را به صورت گزینه‌ای که می‌توان به صورت انتخابی عضو آن‌ شد و نه گزینه‌ای که بایستی به صورت انتخابی از عضویت آن‌ بیرون آمد تنظیم کند. نکته مهم دیگر آنکه لزومی ندارد محصولات جدید و سیاست‌هایی‌ که در جهت حفظ حریم خصوصی این محصولات اعمال می شوند به صورت عضویت انتخابی در دسترس باشند. مارک زاکربرگ در بیانیه‌ای تلاش کرد این توافق را کم اهمیت جلوه دهد.

نظر نویسنده

Facebook’s policy changes annoy many of its users, and some countries appear to be more protective of their privacy than others. Of my 22 Facebook friends who use fake names for their main account, 16 are German. Most European countries share a preference for stricter privacy rules than the US. This collective preference has worked its way through democratic institutions and a global company is now forced to offer slightly different products abroad. In my mind, this does not constitute what our second principle calls “illegitimate encroachment” because it is democratically legitimated.

The deeper problem with Facebook is that users are not just customers, but also the suppliers of information that Facebook sells to generate revenue. Not surprisingly, Facebook tries to get as much of that information as possible. But because Facebook has few credible competitors, it has become increasingly difficult for users to threaten to sell their  information elsewhere.  As long as there is no genuine alternative to Facebook, only collective pressure through regulation will stop the company from taking more information than users want to yield. This makes banning automatic tagging even more legitimate than a democratic mandate alone.

- Sebastian Huempfer

بیشتر بخوان:

به زبان دل‌ خواه خود نظر بدهید

نکات برجسته

به سمت چپ بروید و مطالب مشخص شده را بیابید.


بحث آزادی بیان یک پروژه تحقیقاتی‌ برنامه دارندرف است در مطالعات آزادی در کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد

مشاهده وبسایت دانشگاه اکسفورد