تحکیم سایبری که منجر به خودکشی شد

در اکتبر ۲۰۱۲، نوجوان کانادایی آماندا تاد بعد از سالها تحکیم سایبری و آزار و اذیت دست به خودکشی زد. جودیت بردهن این مورد تکان دهنده را توصیف می کند.

در سن ۱۲ سالگی آماندا از طریق یک سایت وب کم با یک مرد ۳۰ ساله آشنا شد که با چاپلوسی او آماندا سینه های خود را به او نشان داد. آن مرد عکسی را که از آماندا گرفته بود را در میان دوستان،خانواده،مدرسه و همسایگان آماندا پخش کرد. آن مرد با کمین کردن و آزار و اذیت آماندا حتی بعد از تغییر مدرسه و مکان زندگی وی ادامه داد. در نتیجه دانش آموزان مدرسه با تحکیم و حمله به آماندا ادامه دادند. در طول آن سالها آماندا دچار حملات درد آور شد، خوذآزاری کرد و چندین بار دست به خودکشی زد.

در ۷ سپتامبر ۲۰۱۲، آماندا ۱۵ ساله، یک ویدیو ۹ دقیقه در یوتوپ پست کرد و با استفاده از کارت های فلش داستان خود را که مورد تحکیم و حمله قرار گرفته بود را تعریف کرد. در ۱۰ اکتبر همان سال،آماندا دست به خودکشی زد.

بیشتر بخوان:


دیدگاه‌ها (3)

دستگاه اتوماتیک ترجمه توسط گوگل ترنسلیت فراهم است. ترجمه‌های مذکور باید ایده‌ای کلی درباره نظر کاربران به شما بدهند اما نمی‌توان به صحت آن‌ها کاملا اتکا کرد. لطفا ترجمه‌ها را با در نظرگرفتن این مساله بخوانید.

  1. “How many girls have to kill themselves before society realizes that cyber bullying leads to suicide.” Over the past years we have seen many incidents of suicide attempts due to cyber bullying. Yet some of us claim that bullying (in the sense of freedom of expression) should be protected under the 1st amendment. This philosophy is however a drastically ignorant approach to a matter that can have a deeper impact on a person’s mental and physical state than anticipated. In the case of Amanda Todd, physical and cyber harassment were tools used to drive her into suicide. We believe that this would not have happened if the extent of the verbal abuse could have been limited by the school regulations and public laws. In cases like these speech and hate speech must be differentiated and dealt with accordingly. Reflecting upon that statement, we are highly convinced and fully invested in the thought that Amanda Todd would have seen another day, if the hostility and malevolence of her classmates would have been confronted and address as harmful and as a criminal offence.

  2. It is really a shocking news. Cyber bullying is one of the major problems for kids as they are exposed to different social media websites. Internet safety for kids are indeed these days and parental control programs helps protecting kids. I also use a parental control program for my kid’s safety.

  3. What a terrible news!

    This is not only about the privacy, but the right to life. To protect users from cyber-bullying is a key topic that administrators must concentrate on.

    Free speech is consist of rights to speak and the protection of personal reputation.

به زبان دل‌ خواه خود نظر بدهید

نکات برجسته

به سمت چپ بروید و مطالب مشخص شده را بیابید.


بحث آزادی بیان یک پروژه تحقیقاتی‌ برنامه دارندرف است در مطالعات آزادی در کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد

مشاهده وبسایت دانشگاه اکسفورد