ایتاک در مقابل بلت: یک گفتار نفرت برانگیز استرالیایی

توضیح ماکس هریس در رابطه با روزنامه نگار اندرو بلت و پیدا شدن نقض در قانون تبعیض نژادی استرالیا در مورد مردم بومی.

در اوت ۲۰۰۹، روزنامه نگار استرالیایی اندرو بلت چندین مقاله و وبلاگ برای روزنامه هرالدسان نوشت، مدعی بر اینکه بعضی از مردم کم رنگ پوست بومی استرالیا خود را به عنوان بومی شناسایی می کنند تا منافع سیاسی و مالی بدست آورند.

پت ایتاک، یکی از زنان معرفی شده در مقاله، در دادگاه فدرال استرالیا ادعا کرد که این مقالات رفتار زننده مبتنی بر نژاد بودند و باعث نقض در قانون ۱۹۷۵ تبعیض نژادی استرالیا شده اند.

قاضی این پرونده، جی برام برگ، در یک قضاوت عظیم ۳۷۰ بند که در اینجا میتوانید بخوانید، به دو ارزش زیر بنای بخش ۱۸ قانون تبعیض نژادی اشاره کرد: نیاز به اینکه استرالیها رها از آسیب تبعیض نژادی زندگی کنند و همچنین در مورد ارزش آزادی بیان.

هنگام بکار بردن قانون و حقایق،‌جاستیس برام برگ اشاره کرد که به احتمال زیاد منطقی برای جرم مبتنی بر نژاد، یک شانس حقیقی که یک شخص یا گروه رنجانده،‌ترسانده، تپهین و تحقیر شده باشند،‌باید وجود داشته باشد. او اظهار داشت که مقالات نقل بر این داشته که افراد خود را بدلیل اهداف فعال و سیاسی به عنوان بومی شناسایی کرده و در واقع بومی نبوده اند. این موضوع به احتمال زیاد به عنوان یک بیانیه صادق دیده می شود که در بخشی از این گروه می تواند منجر به بی میلی در ابراز هویت خود شود. بنابراین، به نظر جی برام برگ، برخی از این گروه به احتمال زیاد منطقی رنجانده شده اند.

دفاع از نظر منصفانه (یک نوع قانون) از بلت و هرالد ویکلی تایمز درخواست اقدام معقول و حسن خوبی و اظهار نظر بر اساس حقایق کرد. ولی جاستیس برام برگ متوجه اشتباهات واقعی در مقاله شد. او پذیرفت که آزادی بیان شامل آزادی بیان تهاجمی می باشد. هر چند زبان مورد استفاده در اینجا التهابی، تحریک آمیز و بدبین بوده است. به عنوان دفاع از فعالیت بیانی برای هدف واقعی در منافع عمومی، بخش ۱۸ د، دادگاه عقیده داشت که این روزنامه نگار فراتر از آنچه که لازم برای ثبت نکته او بود، رفته است. بر این اساس، قاضی توافق مناسبت یک اعلامیه که مقالات غیر قانونی بوده اند، ‌را کرد. هر چند او راه حل های دیگر مانند حذف مقالات از وب سایت را نپذیرفت: به این دلیل که هیچ خسارتی بدست نیامده است.

بیشتر بخوان:


دیدگاه‌ها (1)

دستگاه اتوماتیک ترجمه توسط گوگل ترنسلیت فراهم است. ترجمه‌های مذکور باید ایده‌ای کلی درباره نظر کاربران به شما بدهند اما نمی‌توان به صحت آن‌ها کاملا اتکا کرد. لطفا ترجمه‌ها را با در نظرگرفتن این مساله بخوانید.

  1. I agree that it seems a reasonable and nuanced decision, but I don’t understand how he can say the article was unlawful and yet it can remain on the newspaper’s website, presumably. I’m not a lawyer, but that seems like saying the thief’s a thief but he can keep the stolen goods…

به زبان دل‌ خواه خود نظر بدهید

نکات برجسته

به سمت چپ بروید و مطالب مشخص شده را بیابید.


بحث آزادی بیان یک پروژه تحقیقاتی‌ برنامه دارندرف است در مطالعات آزادی در کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد

مشاهده وبسایت دانشگاه اکسفورد