افراط گرایان کی‌ و کجا باید اجازه برپایی تظاهرات اعتراض آمیز داشته باشند ؟

تظاهراتی که توسط گروه‌های راست افراطی و در مناطقی با ساکنان قومی متنوع برگزار می شوند تحریک آمیزند اما جلوگیری از برپایی آن‌ها نیز می تواند نتایج ناخوشایندی در پی‌ داشته باشد. جاش بلک نگاهی‌ دارد به لغو شدن تظاهرات جریانی به نام English Defense League در شرق لندن.

مطالعه موردی

اقلیت‌های قومی چیزی حدود ۳۵% ساکنان منطقه والثام فورست ( در اطراف شمال شرقی‌ لندن) را تشکیل می دهند و بیشتر این اقلیت ها در شهر والثام استو زندگی‌ می کنند. در ۱ سپتامبر ۲۰۱۲،  گروه English Defense League ، که مدعی مبارزه با اسلام افراطی هستند و در عین حال به کرّات متهم شده اند که تشکیلاتی نژاد پرست اند، تصمیم به برپایی تظاهراتی در فاصله بین مرکز شهر والثام استو تا دفاتر شورای شهر گرفتند. ساکنان محلی نیز در مقابله با آن‌‌ها تظاهراتی برپا کردند و راه را بر پیشروی آن‌ها بستند و بدین سبب ، پلیس در نهایت مجبور شد تظاهرات گروه EDL را لغو کرده و از آنان بخواهد به خانه‌های خود باز گردند.

در پی‌ لغو این تظاهرات، EDL اعلام کرد که قصد دارد در زمان دیگری مجددا به  والثام استو باز گردد. شورای مرکزی شهر، به موجب فرمانی از بخش داخلی‌ دبیرخانه بریتانیا ، این تظاهرات را برای EDL  محدود به تجمعی ایستا در برابر ساختمان مجلس در وست مینیستر و برای ساکنان والثام فورست ، به تجمعی ایستا در شهر والثام استو محدود نمود. برخی‌ ساکنان این اقدام را غیر منصفانه دانسته و تلاش‌های پلیس مبنی بر جلوگیری از تظاهرات را حمله‌ای بی‌شرمانه به لیبرال دموکراسی‌ خواندند.

نظر نویسنده

This case raises a number of interesting questions. Which groups should have ‘special conditions’ imposed on their rights to free expression? Who should pay for the policing of these events? Is banning a march an example of the heckler’s veto?

 

Ultimately, law enforcement authorities have a duty of care to local communities that requires them to take steps to prevent violence, even when it remains to be proved that two groups holding radically different points of view will come to blows. On the other hand, in the American town of Skokie, where a planned march by neo-Nazis was successfully defended on free speech grounds, the group ultimately decided not to proceed once its members had seen the strength of local feeling.

- جاش بلک

بیشتر بخوان:


دیدگاه‌ها (2)

دستگاه اتوماتیک ترجمه توسط گوگل ترنسلیت فراهم است. ترجمه‌های مذکور باید ایده‌ای کلی درباره نظر کاربران به شما بدهند اما نمی‌توان به صحت آن‌ها کاملا اتکا کرد. لطفا ترجمه‌ها را با در نظرگرفتن این مساله بخوانید.

  1. People protest in order to have their voices heard, to bring awareness to their cause. I believe that we should protect the rights to march in protest of all citizens. However, the law should and does protect all citizens from acts of violence and damage too. I feel that although we should conserve everyone’s right to protest in marches, we should also take precautions in situations where citizens would likely get harmed and property get damaged. Therefore the protestors should be able to march, but have a designated route on which they walk with police constantly monitoring the march. Should something go wrong, the police could would immediately intervene and take control of the situation.

  2. I believe this to be a more complex problem than some may think. My own belief is that we should protect the rights to march in protest of all citizens. However the rule of law should and does protect all citizens from acts of violence and criminal damage. A great number of EDL members attend these marches for the trill of getting high on drink or drugs and participating in such recreational violence and criminal damage. The whole ethos of “football hooliganism” as morphed into the new Islamaphobia. Though they may make do with any minority individual as a target of recreational hate; if there’s no Muslims at hand. We should still try to give them as much freedom of speech as possible. The EDL and the majority of the British public are feeling sorry for themselves now that we have the ‘time of austerity’ . They fear Muslims and the dreaded foreigner are costing them money; however the EDL and yobbos generically are , with great pride wasting the budget allocated for just about everything. It cost a vast fortune to deal with yobbos; don’t worry about foreign aid, worry about yobbos. We also have the other end of the problem; the “Muslim Extremist” and any other groups to whom we should give the same rights to march and protest; but with the same rules that forbid violence or criminal damage. I also emphatically believe we should have the greatest freedom press possible. I have used many web sites and news channels, that most of the British public have not bothered with; and I have learned a great deal. We will certainly see more terrorist attacks, more diversity of method, and greater longevity. It would seem to me that it takes “two to tango” as they say. Albeit the authorities have played a disingenuous and sometimes exasperating role; now we have ‘down to earth’ enthusiasts who are genuinely keen to make Britain as violent as Syria; in the name of cheap larger.

به زبان دل‌ خواه خود نظر بدهید

نکات برجسته

به سمت چپ بروید و مطالب مشخص شده را بیابید.


بحث آزادی بیان یک پروژه تحقیقاتی‌ برنامه دارندرف است در مطالعات آزادی در کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد

مشاهده وبسایت دانشگاه اکسفورد