دسترسی

بحث آزادی بیان به ارائه یک وب سایت که به وسیع ترین مخاطبان ممکن در دسترس،‌بدون در نظر گرفتن فن آوری و یا توانایی متعهد است. ما به طور جدی برای افزایش دسترسی و قابلیت استفاده از وب سایت در کوشش هستیم و در انجام این کار پایبند به بسیاری از استانداردها و دستورالعمل های موجود هستیم. این سایت با استفاده از کد سازگار با استانداردهای W3C برای  HTMLوCSS به این معنا است که هر گونه مرورگرهای آینده نیز آنها را به درستی نشان خواهند داد.

ما به طور مستمر به دنبال راه حل هایی هستیم که تمام قسمت های سایت در سطح دسترسی به وب کلی به ارمغان بیاید. در این میان اگر به هر گونه مشکل در دسترسی برخورد کردید، دریغ نکنید و با ما تماس بگیرید:

admin@freespeechdebate.com

print Print picture_as_pdf PDF

بحث آزادی بیان یک پروژه تحقیقاتی‌ برنامه دارندرف است در مطالعات آزادی در کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد

مشاهده وبسایت دانشگاه اکسفورد