08اختفأ و محرمانه نگه داشتن

ما باید قدرت و اختیار تغییر همه محدودیتهای ازادی اطلاعات در زمینه امنیت ملی را داشته باشیم.

آیا با این اصل موافقید؟

بله خیر


بحث آزادی بیان یک پروژه تحقیقاتی‌ برنامه دارندرف است در مطالعات آزادی در کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد

مشاهده وبسایت دانشگاه اکسفورد