10شهامت و شجاعت

ما خودمان برای خویش تصمیم میگیریم و عواقب ان را نیز می پذیریم.

آیا با این اصل موافقید؟

بله خیر


بحث آزادی بیان یک پروژه تحقیقاتی‌ برنامه دارندرف است در مطالعات آزادی در کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد

مشاهده وبسایت دانشگاه اکسفورد